O nama

Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici osnovan je u Mariji Bistrici 21. prosinca 2013. godine kao neprofitna udruga i član je Matice hrvatske koja je utemeljena u Zagrebu 1842. godine. Njegovi su ciljevi očuvanje i promicanje zavičajne duhovne i materijalne baštine i njegovanje povijesnog, kulturnog i duhovnog identiteta Marije Bistrice i bistričkoga kraja kao prepoznatljivog dijela hrvatskoga kulturnoga identiteta. U zadaćama ogranka ističe se briga o hrvatskom jeziku, prosvjetna djelatnost, poticanje mladih umjetnika i znanstvenika, organizacija stručnih predavanja, izložbi, koncerata, tribina i skupova te izdavačka djelatnost.

Ogranak okuplja 49 članova, a njegov rad organiziran je u četiri sekcije: Sekciju za jezik i književnost, Umjetničku sekciju, Društvenu sekciju i Sekciju za prirodoslovlje, matematiku i medicinu.

 

Predsjedništvo:

dr. sc. Snježana Husinec, predsjednica

Ivančica Tomorad, prof., potpredsjednica

Mira Pižir, mag. bibl., tajnica

Vesna Brlek, prof., članica

Mario Galoić, ing. , član

Jelena Januš Grbić, učiteljica, članica

Julio Car, student, član