Povratak na arhivu

Odmazda u selu Laz

autor: Darko Lacković, 30. listopada 2016.

Uvod

Marija Bistrica nije bila poprište nekih većih ratnih djelovanja tijekom Drugoga svjetskog rata ali su na njezinom području, pogotovo na području okolnih sela, vođeni oružani manji okršaji između zaraćenih strana.

Tijekom 1942., u Bistricu su došli domobrani koji su radili na uređenju bistričke Kalvarije u okviru ustanove „Nadasve“ (Naša draga svetišta) a tu je bilo i nekoliko poznatih umjetnika poput Ivana Generalića, koji su bili mobilizirani.

Tijekom 1942. i 1943. u Mariji Bistrici su se nalazila dva voda ustaša sa zapovjednikom Dragutinom Horvatom iz Donje Stubice za kojeg su lokalne vlasti tražili smjenu jer su ga smatrali pijanicom i nedovoljno ustrajnim u pronalaženju neprijatelja. Na Lazu Bistričkom nalazila su se dva voda koji su osiguravali prohodnost ceste od Kašine do Marije Bistrice sa zapovjednikom Vinkom Jurišićem i njegovim zamjenikom Srećkom Marevićem.

Pojava partizana i njihove akcije

Početkom prosinca 1942., partizani su ušli u središte Marije Bistrice, razoružali oružnike, zapalili općinske spise te održali miting u cilju upoznavanja stanovništva s ciljevima njihove borbe. Sutradan su se povukli prema Lazu, gdje su presreli automobil marke Praga te razoružali jednog zrakoplovnog poručnika, koji je bio u pratnji jednog vodnika i dva domobrana.

Dana 20. ožujka 1943., jutarnjim vlakom upućena je 2. strojnička sat Zagrebačke ustaške posadne bojne kao stalna posada u Mariju Bistricu, kako bi neprestanim ophodnjama nadzirala široku okolicu.

Nepunih godinu dana nakon prvog partizanskog „posjeta“, početkom listopada 1943., pripadnici novoustoličenog Zagrebačkog partizanskog odreda, neuspješno su pokušali ući u središte Marije Bistrice ali su bili odbijeni. No, nakon šest dana, pokušali su ponovno i uspjeli bez borbe ući u središte mjesta. Oružnička i domobranska posada biva zarobljena i puštena kućama a ustaška posada je za to vrijeme otišla na željezničku stanicu, u Zlatar Bistrici. Čini se da je posrijedi bio dogovoreni manevar, čime je izbjegnut mogući oružani sukob. Tom prilikom je ponovno opljačkana općinska blagajna i pismohrana ali je i odvedeno 20 – ak ljudi tijekom povlačenja na Laz i svi su pušteni osim dvojice bistričkih gazda.

Dvojica lokalna dobrostojeća gospodara, trgovac Pavao Kukolja i gostioničar Juraj Žagar, pogubljeni su na Bistričkom Lazu. O partizanskoj nakani likvidacije svjedoči izvještaj koje potpisuje politički komesar Milan Kuren, u ime Zagrebačkog partizanskog odreda a podnosi ga očito neposredno poslije te akcije Štabu II. Operativne zone NOV i POH. U izvještaju je navedena sljedeća tvrdnja: „Tom prilikom pohapšeni su nekoji banditi iz istoga mjesta koji će biti nakon provedene istrage likvidirani, kao provokatori i izdajice kako samih mještana, tako i okolnih sela“. Dakle, radi se o izvješću koje je očito nastalo prije samog ubojstva spomenute dvojice i u kojemu se na neki način prejudicira njihova krivnja.

Ubijeni su bili na vrlo okrutan način a njihovi posmrtni ostaci su pronađeni na jednom dijelu Laza te su nakon više od mjesec dana ekshumirani i krajem studenoga 1943. pokopani na župnom groblju u Mariji Bistrici.

Potraga za počiniteljima ubojstva Kukolje i Žagara

Nakon tih ubojstava, od strane ustaške posade u Mariji Bistrici poduzete su određene aktivnosti prema području Laza. Tako su kamionom na Laz došli ustaše u petak 15. listopada 1943. kod gostionice Martina Jakovca te mu zaplijenili auto i odveli njega i njegovoga sina Dragu. Sutradan su pustili oca Martina a sina Dragu, skupa s autom zadržali i pod prijetnjom prisilili da ih vozi, ukoliko ne želi da mu sve pobiju i popale. Nekoliko dana kasnije su se opet pojavili i uz verbalne prijetnje stanovništvu, pucali iz lakših i težih strojnica tražeći partizane. Optuživali su seljane da su svi partizani i da ih treba sve uništiti. U jednom trenutku došlo je i do kratkog sukoba između partizana i ustaša kod mjesta Krč nakon čega su se ustaše povukli.

Sutradan su ustaše opljačkali kuću Martina Čuklja oko koje je vođena i borba, tražeći njegovu ženu, koja da je pozvala partizane te mu uzeli 70.000 kn. Zapaljena je i kuća Ivana Čuklja, iako on prema priznanju partizana, nije surađivao s njima. Zahvaljujući pomoći susjeda u gašenju požara, kuća mu nije izgorjela ali su izgorjele gospodarske zgrade. Iz obje kuće ustaše su uzeli vola i kravu, 6 kokoši i jednu šopanu gusku. Pljačka je nastavljena i kod Franje Čuklja, uzevši mu 3000 kn i svega ga pretukli kako bi odao gdje su partizani. Bacili su mu u kuću bombu koja mu je razorila sav namještaj. Ostalim Lazancima također je oduzet novac: Alojzu Hrenu 5.000 kn, Dragutinu Mikušu 3.000 kn i Andriji Mikušu 1.000 kn a Alojzu Čveku oduzeli su civilno odijelo i drugo rublje, dok su Miji Šimiji iz Stubičkog Laza oduzeli sve, čak i žlice.

Nakon pljačke u zaseoku Vrh, jedna delegacija seljana je došla na ustaški stan u Mariju Bistricu, kako bi zamolili da im se ne pljačka i pali imovina. Odgovoreno im je da ih treba sve poklati i popaliti jer da su svi skloni partizanima s obzirom da ih ispomažu. Seljaci su pokušali objasniti da se ne mogu suprotstaviti partizanima jer su oni naoružani a jedna žena iz te delegacije tražila je čak da se nadoknadi počinjena šteta, što je naravno izostalo.

Dolazak Čerkeza

Izgleda da su ovi događaji bili samo uvertira onome što će se dogoditi nekoliko dana kasnije. Prema izvješću Glavnog ustaškog stana Ministarstvu vanjskih poslova o teroru Nijemaca u Mariji Bistrici i Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o zločinima Nijemaca u selu Bistrički Laz, a koje je uslijedilo tri dana nakon nemilog događaja, Čerkezi u njemačkim odorama dolaze s 11 kamiona i jednim tenkom iz Donje Stubice gdje su bili stacionirani.

U Mariji Bistrici im, u međuvremenu pristigli novi zapovjednik Stanko Baričić, navodno nudi vodiča kao tumača i kao nekog kome su poznate lokalne prilike ali je to bilo odbijeno kao nepotrebno. Već prilikom prolaska kroz Bistricu silovali su dvije domaće cure, po čemu su inače bili poznati a od silovanja jedne žene, inače supruge svoga nećaka su odustali, kad je na njih počeo vikati, na ruskom jeziku, nekadašnji sudionik I. svjetskog rata i ruski ratni zarobljenik Fabijan Milički, nadimkom Habek. Očito su ostali iznenađeni da netko u ovom kraju zna ruski pa je moguće da ih je između ostaloga i to odvratilo od toga nauma. Dolaskom na Laz, odmah su počeli s ubijanjem i paljenjem kuća a u tomu nisu poštedjeli nikoga, čak niti imovinu Fabijana Bertovića, koji je izgubio dva sina u borbi protiv partizana a što im je dao odmah do znanja. Stanovnike su ubijali tamo gdje su ih zatekli, na polju, dvorištu i u kući. Jednoj osobi koja je bježala iz zapaljene kuće s 4.000 kn, oduzet je novac a po pričanju preživjelih, pokojni Valent Gabud imao je poveću svotu novaca kod sebe, te je dopremljen u Mariju Bistricu, gdje je u obližnjoj šumi ustrijeljen a novac nije kod njega pronađen. Najbestijalnije ponašanje bilo je vidljivo u bezrazložnom iživljavanju na već mrtvima, četvorici mladića koje su spalili na lomači, što je bilo inače karakteristično za Čerkeze.

Ubojstvo Pavla Kukolje i Jurja Žagara bili su povod paljenja sela Laz 26.10.1943. i ubojstvo 22 nevinih civila u dobi od 15 do 70 godina, među kojima se našlo i petero žena a koje su izveli Čerkezi u njemačkim odorama.

Izvješća o ubojstvima

U arhivskom gradivu pronađen je dokument koji, osim popisa stradalih, poprilično detaljno opisuje i posljedice tih ubojstva. Izvješćuje se da je „dana 26. listopada o.g. Njemačka vojnička obhodnja došla u ovo područno selo Laz, koja je bez ikakovog razloga strieljala žiteljstvo, koje se je nalazilo na poljodjelskim radovima u polju ili u svojim kućama i palila je njihove domove. Tom zgodom ubijeni su sliedeći žitelji:“

1) Čukelj Valent, kovački obrtnik iz Laza 116, 48 god. star. Ostalo je još 8 članova obitelji, od kojih se dvojica nalaze Oružanim snagama NDH i to Franjo i Dragutin.

2) Joč Fabijan iz Laza 107, 30 godina star, ratar, ostalo je još 3 člana obitelji.                                                 3) Ciković Janko, ratar iz Laza  , 18 godina star, ostalo je još 6 članova obitelji.

4) Bartolović Blaž, ratar iz Laza 129, 56 godina star, ostala su još 3 člana obitelji.                                         5) 5) Bartolović Fabijan, ratar iz Laza 133, 57 godina star, ostalo je još 5 članova obitelji.

6) Matok Vinko, ratar iz Laza   128, 19 godina star, ostalo je još 2 člana obitelji.                                                 7) Orač Alojz, ratar iz Laza 120, 27 godina star, ostala su mu 4 člana obitelji i to žena s troje djece.

8) Čvek Josip, ratar iz Laza 202, 50 godina star, ostala su mu 2 člana obitelji.                                                   9) Dijanić Ivan, ratar iz Laza 38, 36 godina star, ostala mu žena s 5-ero djece.

10) Dijanić Filip, ratar iz Laza 37, 36 godina star, ostala su mu žena i dvoje djece.                                             11) Dijanić Silvestar, ratar iz Laza 37, 38 godina star, ostala mu žena s troje djece a ima svega 6 članova obitelji.

12) Dijanić Stjepan, ratar iz Laza 32, 43 godina star, ostala mu žena s 4 djece, brat i majka tj. 7 članova obitelji.

13) Gabud Ignac, ratar iz Laza 41, 61 godina star, ostala mu žena.

14) Gabud Fabijan iz Laza 14, 48 godina star, ostala mu žena s troje djece.

15) Gabud Janko, ratar iz Laza 30, 42 godina star, ostala kod kuće 3 nejake djece i sin koji se nalazi u vojsci, a ubijena mu žena Jela i kćer Jana.

16) Gabud Jela žena Janka.

17) Gabud Jana kćer Janka.

18) Gabud Valent, ratar iz Laza 13, 60 godina star, ostala mu žena s troje djece. Isti je iz Laza doveden u M. Bistricu i tamo strijeljan.

19) Gabud Elizabeta, kućanica iz Laza   9, 70 godina stara, ostala je još 5 članova obitelji.

20) Gabud Marica iz Laza 9, 15 godina star, ostalo je još 5 članova obitelji.                                                       21) Gabud Kata, kućanica iz Laza 43, 32 godina star, ostao je suprug s 5-ero djece.

22) Muhek Tomo iz Podgorja 13, 42 godina star, ostalo je 8 članova obitelji.

U istom izvješću navedeno je da „… napred navedeni nisu podržavali veze sa odmetnicima, već su isti bili podpunoma pouzdani i pošteni ljudi. Tom prilikom je spaljena imovina 42 stanovnika.“ U dostupnom izvješću stoji sljedeće:

Navedena njemačka vojnička obhodnja zapalila je sliedeće domove:

1) Bartolović Josip iz Laza 135, Izgorjelo je: klijet, podrum, 25 hl vina, 30 m sijena, 2 mtc kukuruza, 20 mtc krumpira, 100 kg graha, te trpi štetu za 639.000 kn. Ima tri člana obitelji.

2) Gabud Vid iz Laza 19. Izgorjelo je: kuća s dvije sobe i jedne kuhinje, kukuruz 20 m, pšenice 150 kg, raž 150 kg, ječam 100 kg, grah 100 kg, 620 snopova kukuruzovnice, 500 l vina, 100 metara drva, svo pokućstvo u kući, odjeća i obuća za čitavu obitelj, kuhinjsko posuđe, vinsko posuđe, krava i tele te 45.000 kn gotovine. Trpi ukupnu štetu od 1,500.000 kn. Ima 6 članova obitelji.

3) Dijanović Milan iz Laza 49. Izgorjelo je: kuća s tri sobe, staja, šupa, kukuruza 13 m, pšenice i raži i ječma 5 m, krumpira 35 m, svo pokućstvo u kući, jedna volovska kola, 15 hl vina, vinsko posuđe, 4 hl octa, te sva odjeća i obuća te trpi štetu 1,500.000 kn. Ima 6 članova obitelji

4) Gabud Janko iz Laza 9. Izgorjelo je: kuća za stanovanje  s tri sobe i kuhinje, te druga kuća s dvije sobe, šupa, podrum 4 m dug i drugi podrum 8 m dug, staja, dva svinjca, 20 m kukuruza, 40 m sijena, 10 m krumpira, 200 kg graha, pšenice i raži 500 kg, 60 hl vina s vinskim posuđem, dvije krave i jedna svinja oko 150 kg težine, izgorjela je sva odjeća i obuća. Trpi štetu od 3,000.000 kn a ima 5 članova obitelji, dok mu je teta Elizabeta i kćer Marija ubijena.                                                                                                                   5) Gabud Florijan iz Laza 43. Izgorjelo je: krov na staji i sijeno od 15 m, krevet s namještajem, odjeća i obuća, te trpi štetu od 250.000 kn. Ima 6 članova obitelji, žena Kata je ubijena a dijete je ranjeno.             6) Gabud Valent iz Laza 13. Izgorjelo je: staja, klijet, šupa, 50 m sijena, 3 komada blaga, 3 m pšenice, raži i ječma, te trpi štetu od 400.000 kn. Kod sebe je spremio gotovinu oko 300.000 kn te je odveden u Mariju Bistricu i ubijen, a novac mu je po njemačkim vojnicima odnesen.                                                           7) Gabud Mato iz Laza 276. Izgorjelo je: staja, klijet, 8 m sijena, 100 kg krumpira, 20 kg graha, 150 l vina, pšenice i ječma 50 kg, 300 l octa, vinsko posuđe i jedan ormar, te trpi štetu od 180.000 kn. Ima tri člana obitelji.

8) Bartolović  Alojz iz Laza 132. Izgorjelo je: dvije klijeti, 30 hl vina s vinskim posuđem, 15 m krme, 100 kg krumpira. Trpi štetu od 950.000 kn. Ima 10 članova obitelji.

9) Bartolović Bara 185. Izgorjelo je: dvije šupe, štagalj, klijet, dvoja kola, vršilica, veternica, dvoje svinja, sijeno. Trpi ukupnu štetu od 1,560.000 kn. Ima 8 članova obitelji.

10) Bartolović Ljuba iz Laza 129. Izgorjelo je: klijet, šupa, 30 hl vina s vinskim posuđem, 4 m sijena. Trpi štetu od 574.000 kn. Ima tri člana obitelji, a suprug Blaž je ubijen.

11) Bartolović Franjo iz Laza 131. Izgorjelo je: klijet, šupa, 17 hl vina s vinskim posuđem, 8 m sijena. Trpi štetu od 490.000 kn. Ima četiri člana obitelji.

12) Bartolović Kata iz Laza 134. Izgorjelo je: klijet, preša, 20 hl vina s vinskim posuđem, 8 m sijena. Trpi štetu od 440.000 kn. Ima 8 članova obitelji.

13) Bartolović Kata iz Laza 133. Izgorjelo je: klijet, 6 hl vina, 10 m sijena, 70 kg krumpira, te trpi štetu od 101.000 kn. Ima 5 članova obitelji.

14) Bartolović Grga iz Laza 130. Izgorjelo je je: dvije klijeti, preša, šupa, 30 h l vina, 10 m sijena. Trpi štetu od 1,050.000 kn. Ima 5 članova obitelji.

15) Matok Martin iz Laza 128. Izgorjelo je: klijet, staja, dvije šupe, 25 hl vina s vinskim posuđem, 25 m sijena i sve pokretne stvari nalazeće u kući. Trpi štetu od 1,100.000 kn. Ima 7 članova obitelji.

16) Matok Stjepan iz Laza 126. Izgorjelo je: dvije klijeti, dvije šupe, 40 hl vina, vinsko posuđe, 25 m sijena, 2 m pšenice, 2 m kukuruza, kola, plug. Trpi štetu od 1,400.000 kn. Ima 6 članova obitelji.

17) Matok Petar iz Laza 124. Izgorjelo je: dvije klijeti, 10 m sijena. Trpi štetu od 300.000 kn. Ima 3 člana obitelji.

18) Matok Milan iz Laza 123. Izgorjelo je: klijet, staja, šupa, 10 hl vina, 12 m sijena. Trpi štetu od 610.000 kn. Ima 5 članova obitelji.

19) Matok Janko iz Laza 123. Izgorjelo je: klijet, staja, šupa, krava, tele, 10 hl vina, 15 m sijena, 2 m žita. Trpi štetu od 770.000 kn. Ima 5 članova obitelji.

20) Čukelj Ivan iz Stubičkog Laza 21. Izgorjelo je: podrum, šupa, dvije klijeti, staja, tri svinjca, sobni namještaj, gotovine oko 140.000, galanterijska roba u vrijednosti oko 100.000 kn, tri voza kukuruzovnice, 10 m pšenice, raži i ječma, 13 hl vina, vinsko posuđe, 50 m sijena, plug, brane, 200 kg graha, 2 bicikla, odjevni predmeti i obuća. Trpi štetu od 2,500.000 kn. Ima 8 članova obitelji.

21) Čukelj Martin iz Laza 265. Izgorjelo je: kuća  s dvije sobe, staja, šupa, 6 m pšenice, jedan m i 50 kg ječma, 3 m raži, 10 m kukuruza, 10 m krumpira, 50 m sijena, sav sobni namještaj s odjećom i obućom, 6000 kn gotovine, drež, hoblibank, građevinski materijal za jednu kuću, preša, kola, plug. Od pokretne imovine mu nije ništa ostalo a imao je kravu, vola i 200 kg graha. Trpi štetu od 2,500.000 kn. Ima 6 članova obitelji.

22) Čukelj Slava iz Laza 87. Izgorjelo je: klijet, šupa, 10 m sijena, 10 hl vina, 6 m pšenice. Trpi štetu od 200.000 kn. Ima 7 članova obitelji.

23) Čukelj Kazimir iz Stubičkog Laza 21. Izgorjelo je: klijet, staja, preša, svinjac, 12 hl vina, 15 m sijena, 4 m pšenice i raži, vinsko posuđe, odjevni predmeti i obuća. Trpi štetu od 100.000 kn. Ima 8 članova obitelji.

24) Čukelj Janko iz Laza 261. Izgorjelo je: staja, šupa, 20 m sijena, svinjac , sobni namještaj, odjeća i obuća, novi plug. Trpi štetu od 700.000 kn. Ima 5 članova obitelji.

25) Gabud Stjepan iz Laza 15. Izgorjelo je: staja, šupa, klijet, 13 hl vina s vinskim posuđem, ostalo vinsko posuđe, sav gospodarski alat, 10 m sijena, 15 m krumpira, 350 snopova kukurozovnice, 1 m kukuruza, 100 kg graha te sva pokretna imovina. Trpi štetu od 700.000 kn. Ima 5 članova obitelji.

26) Gabud Fabijan iz Laza 14. Izgorjelo je: kuća, staja, klijet, 10 hl vina, 6 m kukuruza, 100 kg graha, 10 m sijena, te sva pokretna imovina. Trpi štetu od 800.000 kn. Ima 4 člana obitelji koji su ostali iza njega dok je isti ubijen.

27) Boc Florijan iz Laza 6. Izgorjelo je: kuća  s dvije sobe, podrum, šupa, svinjac, 20 hl vina s vinskim posuđem, 3 hl octa, 10 m kukuruza, 2 m pšenice i raži, sobni namještaj, odjeća i obuća, 2 m krumpira, 17 m sijena, te sav ostali imetak. Trpi štetu od 800.000 kn. Ima 8 članova obitelji.

28) Gabud Ignac iz Laza 41. Izgorjelo je: kuća  s dvije sobe i jedna kuhinja, podrum, staja, šupa, 12 hl vina sa bačvama, 10 m kukuruza, 2 m pšenice, 80 kg graha, 12 m krumpira, 15 m sijena te sav sobni namještaj. Trpi štetu od 700.000 kn. On je ubijen, ostala je samo žena.

29) Bertović Fabijan, iz Laza 40 Izgorjelo je: kuća s dvije sobe i kuhinja, staja, klijet, šupa, svinjac, 3 m kukuruza, 80 kg pšenice,15 sijena, 12 hl vina s vinskim posuđem i ostalo vinsko posuđe, 3 hl octa, odjevni predmeti i sobni namještaj. Trpi štetu od 800.000 kn. Ima 3 člana obitelji                                                                                                                                                                             30) Gabud Lovro iz Laza   43. Izgorjelo je: staja, šupa, 7 m kukuruze, 20 m krumpira, 100 kg graha, građa za kuću, 10 m sijena. Trpi štetu od Kn 650.000. Ima 5 članova obitelji.

31) Dijanić Stjepan iz Laza 32. Izgorjelo je: kuća, podrum, 20 m kukuruza, 10 m sijena, 600 snopova kukuruzovnice, 11 hl vina. Trpi štetu od 550.000 kn.On je ubijen, a ostalo 7 članova obitelji.

32) Dijanić Filip iz Laza 33. Izgorjelo je staja, podrum, svinjac, 20 m sijena, 8 m krumpira. Trpi štetu od 200.000 kn. On je ubijen, a ostalo je 3 člana obitelji.

33) Boc Martin iz Laza 6. Izgorjelo je: kuća, podrum, staja, svinjci i šupa, 9 hl vina s vinskim posuđem, 5 m kukuruza, 70 kg graha, 15 m krumpira, 1 m pšenice i ječma, 8 m sijena, svinja oko 100 kg težine te sav sobni namještaj, odjeća i obuća. Trpi štetu od 400.000 kn. Ima 2 člana obitelji.

34) Dijanić Janko iz Laza 38. Izgorjelo je: staja, klijet, šupa, komora, 13 m sijena, 15 m kukuruze, vinsko posuđe. Trpi štetu od 200.000 kn. Ima 5 članova obitelji.

35) Gabud Pavao iz Laza 10. Izgorjelo je: kuća za stanovanje  s 4 sobe, podrum, kućni najmeštaj, odjeća i obuća, 31 hl vina s vinskim posuđem, 100 hl octa, 30 m krumpira, 20 m kukuruza, 8 m pšenice, raži i ječma, svinjci, 2 komada svinja po 150 kg težine, 50 m sijena, 500 snopova kukuruzovnice, 150 kg graha. Trpi štetu od 2,000.000 kn. Ima 10 članova obitelji.

36) Gabud Slava iz Laza 40. Izgorjelo je: kuća s dvije sobe sa svim namještajem, 8 hl vina, vinsko posuđe, 4 m kukuruza, 80 kg graha, 8 m krumpira, 5 m sijena, 150 snopova kukuruzovnice. Trpi štetu od 250.000 kn. Ima 2 člana obitelji.

37) Gabud Stjepan i Mato iz Laza 11. Izgorjelo je: kuća, podrum, staja, komora, sobni namještaj, šivaći stroj, odjeća i obuća, 40 hl vina, vinsko posuđe, podrumski namještaj, sve živežne namirnice, te mu je izgorio sav pokretni imetak. Trpi štetu od 1,700.000 kn. Ima 7 članova obitelji.

38) Dijanić Silvestar iz Laza 37. Izgorjelo je: klijet, staja, šupa, preša, 18 hl vina, vinsko posuđe, 15 m sijena, 300 snopova kukuruzovnice, odjeća i obuća. Trpi štetu od 800.000 kn. Ima 6 članova obitelji, a on je ubijen.

39) Dijanić Ivan iz Laza 37. Izgorjelo je: klijet, staja, šupa, preša, 3 hl octa, 10 m sijena, 18 m krumpira, 8 hl vina, vinsko posuđe. Trpi štetu od 500.000 kn. Ima 6 članova obitelji, a on je ubijen.

40) Gabud Janko iz Laza 30. Izgorjelo je: kuća s dvije sobe i namještajem, podrum, šupa, preša, 10 m sijena, 10 m kukuruza, 15 m krumpira, 150 kg graha, odijelo, obuća, 17 hl vina s vinskim posuđem, svo pokućstvo, dvije svinje od oko 100 kg po komadu. Trpi štetu od 1,500.000 kn. On je sa ženom ubijen, a ostalo je 4 djece, od toga 3 nejake, a sin se nalazi u vojsci.

41) Gabud Metod iz Laza 11. Izgorjelo je: kuća, podrum, komora, staja, svinjci, 20 hl vina s vinskim posuđem, 40 m sijena, 8 m kukuruza, 100 kg graha, 20 m krumpira, pšenice i raži 200 kg, sobni namještaj, pokućstvo, odjeća i obuća, dvije svinje u težini od po 100 kg težine, sva perad. Trpi štetu od 2,000.000 kn. Ima 7 članova obitelji.

42) Dijanić Vid iz Laza 221. Izgorjelo je: kuća, staja, podrum, svinjci, 11 m kukuruza, 5 m sijena, 10 m krumpira, 80 kg graha, 2 hl vina, vinsko posuđe, pokućstvo, odijelo i obuća, te živežne namirnice, sve u vrijednosti od 800.000 kn. Ima 4 članova obitelji.

Nadalje je u dokumentu navedeno da „… svi ovi oštećeni dobri su i izpravni žitelji koji nisu podržavali veze sa odmetnicima a kako su bez ikakovih razloga ovako teško stradali da stavi prijedlog na nadležno mjesto da se ovim ljudima pruži pomoć u živ. namirnicama, odjeći i obući kao i građ. materijalu i novcu, dok je ova obćina poduzela sve što je moguće da ovdašnji žitelji koji su u stanju da iste pomognu, o čemu je već ovdje započeta sabirna akcija“.

Poznato je da je nakon počinjenih zločina na Laz pošao sa svojom postrojbom i zapovjednik Stanko Baričić, vrlo ljut zbog ovih počinjenih nedjela.

Taj događaj je bio razlog i nekih napetosti između ustaša i Nijemaca, koji su kasnije uslijedili a bilo je poznato da zapovjednik Stanko Baričić nije osobito simpatizirao Nijemce, što unatoč vojnom savezništvu i nije bila rijetkost među časnicima Ustaške vojnice i Hrvatskog domobranstva. O toj napetosti, nekoliko mjeseci kasnije, 17. svibnja, 1944., izvješćuje agent RAVSIGUR-a pod imenom „Prigorac“, koji je u saznanju da bi 4. sat Ustaške posadne bojne, trebala na intervenciju Nijemaca, otići iz Marije Bistrice, s obzirom da su se bili s njima posvadili u selu Laz.

No, to se ipak nije dogodila pa je ustaška posada ostala u Mariji Bistrici i na Lazu ali je s vremenom popunjena dodatnim ljudstvom, kako bi bila učinkovitija u nerijetkim ophodnjama na području Hrvatskog zagorja i Prigorja. Do kraja rata, u Mariji Bistrici je smješten i stožer 2. bojne, XX. Ustaškog posadnog zdruga sa zapovjednikom, kasnije promaknutim u satnika, Stankom Baričićem te stožerna, 1. i 4. sat, dok je 2. sat bila na Lazu, kojoj je do kraja 1944., zapovijedao Srećko Marević.

Zaključak

Stradali su mahom stanovnici zaselka Donji Gabudi koji nisu bili nikako uključeni u prijašnje događaje ili surađivali s partizanima. Suradnju s partizanima su mogli imati Gornji Gabudi, koji su bliži šumi i kao takvi su mogli biti u kontaktu s partizanima, jer bi ovi kod njih mogli tražiti neku pomoć i utočište. Čerkezi su dakle zabunom ubili nedužne ljude i popalili njihovu imovinu. Osim umorstava i paljenja nije izostala niti pljačka tih žrtava kao niti već spomenutoga gostioničara Martina Jakovca, inače podrijetlom iz Gorskog kotara, kojemu je odnešeno 130 litara rakije, nešto vina i trafike.

Sasvim je jasno da je odmazda počinjena zbog ubojstva Juraja Žagara i Pavla Kukolje ali nije moguće iz niti jednog dostupnog dokumenta utvrditi tko je sve to inicirao. Je li to bio utjecajni brat jednog od ubijenih, Dragutin Kukolja, inače referent redarstva i poručnik Ustaške nadzorne službe, kasnije i na dužnosti zamjenika upravitelja zatvora na Savskoj cesti u Zagrebu ili se to dogodilo na inicijativu lokalne ili njima nadređene, političke ili vojne vlasti.

omh

Obitelj trgovca Martina Jakovca ispred svoje trgovine, središnjem mjestu na Lazu, kuda su prolazile sve vojske.

omh2

Kruška u zaseoku Donji Gabudi kod koje su ubijeni: Dijanić Filip, Ivan, Štef, Silvestar i Tomo Muhek

omh3

Juraj Žagar, trgovac i krčmar, koji je uz Pavla Kukolju ubijen na Lazu od strane partizana

Literatura

  • Hrvatski državni arhiv, Zbirka izvornog gradiva NDH
  • Hrvatski državni arhiv, MUP NDH
  • Hrvatski državni arhiv, SDS RSUP-a SRH
  • Arhiv Vojnog instituta, Fond NDH, Beograd
  • Zbornik dokumenata i podataka NOR-a, Vojnoistorijski institut, Beograd, tom V
  • Građa za povijest Narodnooslobodilačke borbe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
  • Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske
  • Župni arhiv Marija Bistrica, matične knjige
  • Usmeni iskazi: Marija Gabud, Magda Gabud, Đurđa Šćavničar r. Žagar, Ana Smith r. Kukolja, Ivan Mahmet, Barbara Pšeničnik, Stjepan Milički, Terezija Milički r. Tomorad, Vjera Jermol r. Hudek, Marijan Hudek, Rudolf Milošić.